Stanje gradilišta na dan 07.03.2022.

Radovi idu prema predviđenom planu. Zalivena je krovna ploča. Započelo se s unutarnjim radovima (instalacije vode, grijanja, struje i sl.)